Werving van gelden

De Stichting wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van hun inzet. Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid van de Stichting, eventuele mailings en nieuwsbrieven en bijvoorbeeld het benaderen van bedrijven beoogd de Stichting de benodigde financiën voor het nastreven van haar doelstelling te verwerven. De verkrijging van donaties bepaalt in hoeverre de Stichting haar doelstelling feitelijk kan nastreven.

005

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 1. Het werven van fondsen.
 2. Het organiseren van (school)projecten, evenementen en activiteiten.
 3. Het doen van donaties.
 4. Het verzorgen van publicaties en het verzorgen van public relations.
 5. Alle overige middelen die wettelijk geoorloofd zijn.
 6. Het openstellen en exploiteren van het kasteel en het omliggende terrein onder meer ten behoeve van de navolgende activiteiten:
   • De ontvangst en/of rondleiding van bezoekers.
   • Schoolprojecten voor primair en voortgezet onderwijs.
   • Eén- en meerdaagse evenementen.
   • Het beoefenen van sport en spel.
   • Muziek- en toneeluitvoeringen.
   • Het uitdragen van de geschiedenis van het kasteel en de Duin- en Bollenstreek door acteurs en andere personen.

De Stichting zal gaan onderzoeken in hoeverre het mogelijk is om aanspraak te maken op eventuele subsidies ter ondersteuning van haar werkzaamheden. De werving van fondsen gebeurt door het bestuur en door het bestuur aan te wijzen derden op een professionele en directe wijze, door middel van het aanspreken van persoonlijke c.q. zakelijke contacten. Naast donaties van vaste donateurs hoopt de Stichting in de toekomst meer structurele en/of incidentele donaties aan te trekken.

Button van Teylingen

Sinds 18 juni 2013 heeft de Stichting Beheer Kasteel Teylingen officieel een ANBI status in de zin van de Wet inkomstenbelasting 2001. Indien zij deze status bezit, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefacilieerd plaats te laten vinden.

Indien de Stichting een bedrijf of een natuurlijk persoon bereid vindt om een aanzienlijke schenking te doen aan de Stichting, is de Stichting bereid fiscaal advies in te winnen om ten behoeve van de betreffende donateur tot een fiscaal gefacilieerde vormgeving te komen.