Beleidsplan Stichting Beheer Kasteel Teylingen

In dit beleidsplan legt de Stichting Beheer Kasteel Teylingen (‘de Stichting’) haar beleidsvoornemen voor de periode 2016-2018 neer. Het door de Stichting in deze periode te voeren beleid is veelal afhankelijk van het aan haar ter beschikking staande budget en middelen, de opstelling van de gemeente Teylingen en andere voor haar doelstelling van belang zijnde partijen. Indien deze factoren wijzigen, zal de Stichting daarop dienen te anticiperen en haar beleid dienen aan te passen. Het beleid is hiermee feitelijk dynamisch, maar zal steeds in dienst staan van de in de statuten geformuleerde doelstelling.

img124

Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling. De stichting heeft ten doel:

  1. het verkrijgen en verspreiden van kennis in de meest algemene zin omtrent de  geschiedenis en culturele waarde van de Duin- en Bollenstreek in het algemeen en van het Kasteel Teylingen en zijn bewoners in het bijzonder en het bevorderen van de belangstelling voor een en ander;
  2. het in stand houden en beheren van het kasteel;
  3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting is opgericht op 18 juni 2013. Sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. Zo is het bestuur begonnen met het openstellen van het kasteel voor publiek. Hiertoe heeft het bestuur onder meer een overeenkomst met de Rijksgebouwendienst, de eigenaar van de Ruïne van Teylingen, gesloten. De Rijksgebouwendienst geeft aan de Stichting de ruïne in exploitatie.

Deze exploitatie omvat de volgende werkzaamheden:

  • zich inspannen voor het openstellen van de ruïne, tussen 1 maart en 1 november, op vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur en op zaterdag en zondag van 11.00 uur tot 17.00 uur, buiten de reguliere openingstijden op afspraak;
  • organiseren en begeleiden van rondleidingen en educatieve activiteiten;
  • organiseren van culturele evenementen.

Het bestuur heeft tevens diverse vrijwilligers in stelling gebracht die,

volledig op vrijwillige basis, meewerken aan de realisatie van voormeld doel.