Buitenplaatsen en zandafgravingen

Na de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) ontstonden er in het gebied vele buitenplaatsen. Ook Teylingen werd na een lange periode van verval het middelpunt van een fraaie tuinaanleg. Maar dit genoeglijke buitenleven zou de eeuwen niet trotseren.

Rijksmuseum, Niels de Rode 1785

Rijksmuseum, Niels de Rode 1785

De zandwinning, die al in de Middeleeuwen op bescheiden schaal werd uitgeoefend, eiste zijn tol. Zand was immers benodigd voor aanleg van wegen en voor de stadsuitbreidingen van bijvoorbeeld Amsterdam en Haarlem, vooral na de zestiende eeuw. De oude duinen werden afgegraven, het zand werd afgevoerd via speciale daarvoor gegraven zanderijvaarten en het land werd in gebruik genomen voor de bollenteelt.Tuinen

Ook de omgeving van Teylingen ontsprong de dans niet. Een getuige van de zand-afgravingen rondom Teylingen is de ten noordwesten van de ruïne gelegen Zandsloot.

Wie zich realiseert hoeveel er aan gebouwen en landschap verloren is gegaan in de Duin  en Bollenstreek mag zich met recht verwonderen over het feit dat er nog iets van Teylingen bewaard is gebleven. Dat dit zo is, heeft te maken met de historie van Teylingen, die nauw verweven is met die van het grafelijk huis van Holland.

Bron: Bezoekersgids van Teylingen

 

<>