De voorburcht

In vroeger tijd stond de burcht niet alleen, aan de noordwestzijde lag de voorburcht die, evenals de hoofdburcht, geheel door grachten omgeven was. Tegenwoordig zijn zelfs de contouren van de voorburcht niet meer in het landschap te herkennen en daarom is er over de oudste verschijningsvorm niet veel concreets te vermelden. Wel is er uit rekeningen een en ander over de bebouwing ter plekke op te maken en vanaf 1596 zijn er talrijke afbeeldingen die een idee geven van dit deel van het burchtcomplex.

Bron: Bezoekersgids van Teylingen

evenement

De Rijksgebouwendienst, heeft eind december 2007, overeenstemming bereikt met de eigenaren van het aan de ruïne belendende perceel over de koop van deze grond. Hiermee is het gehele terrein waar vroeger de voorburcht van het kasteel lag weer in handen van het rijk.

Er zijn plannen om de contouren van de voorburcht met heesters aan te geven.


Het evenemententerrein

Op de voorburcht ligt tegenwoordig het evenementen terrein. Op dit terrein staat het kassagebouw en is een boomgaard aangeplant met oude fruitboomsoorten. Zo zijn onder andere de appelrassen Court-Pendu Royal, Notarisappel en de perenrassen Marguerite Marillat en Clapp’s Favourite aangeplant.

 

 

In 2014 is gestart met het aanleggen van een groentetuin. De groente uit deze tuin komen voornamelijk uit de middeleeuwen en vergeten groenten, maar ook wat groenten van nu zijn er in vertegenwoordigd. Tevens is er een speciaal gedeelte voor kruiden ingericht.

 

Ook is er een hoekje gereserveerd voor twee bijenkasten.

 

 

Achter de ruïne en de boomgaard ligt nog een handboogschietbaan.

schietbaan

 

<>