Werkzaamheden

Logo SBKT (Small)Doelstelling:

De Stichting heeft ten doel het openhouden van de Ruïne van Teylingen voor publiek en het organiseren van evenementen en schoolprojecten om de geschiedenis en de belangstelling voor de ruïne levendig te houden.

De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. Voor de Stichting is in 2013 naast een aanwijzing als ANBI (Algemene nut beogende instelling) ook de status culturele ANBI aangevraagd.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit de dhr. G.Rutgrink (voorzitter), mw. P. van Haastregt (secretaris/penningmeester), dhr. W. Aronius (2e secretaris).

De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het voortbestaan van het oude slot en de ruïne open te stellen voor publiek.

IMG_1885

Concrete activiteiten die de Stichting de komende periode verder wil uitbreiden c.q. ontplooien zijn:

 • Bloembollencultuur: De huurder van de naastgelegen monumentale bloembollenschuur heeft een plan gemaakt voor toeristische activiteiten in en rond het bloembollencomplex (zie www.bollenburcht.nl). Door combinatie van elkaars mogelijkheden worden deze twee cultuurhistorische erfgoederen extra onder de belangstelling gebracht.
 • Erfgoedspoor: Dit succesvolle project van het Erfgoedhuis loopt sinds 2009. Dit willen de Stichting en de basisscholen graag voortzetten.
 • Jacobaproject: Al meerdere jaren verzorgt Jeugdmuziektheater De Speelkring het project “Jacoba van Beieren” voor alle basisscholen in de Duin- en Bollenstreek. Inmiddels loopt dit project ook in Voorne-Putten en Brielle.
 • Lokale toneel- en muziekuitvoeringen
 • Middeleeuwse evenementen: De beheerder organiseerde al meerdere jaren middeleeuws getinte evenementen. Naar aanleiding van deze activiteiten heeft de gemeente Teylingen, in het nieuwe bestemmingsplan, de ruimte gemaakt om het terrein van de Ruïne van Teylingen aan te merken als evenemententerrein.
 • Vleermuizen: In samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap worden vleermuizenexcursies georganiseerd.
 • Handboogschieten: Achter de boomgaard is enige jaren geleden een handboogschietbaan aangelegd. Regelmatig trainen daar leden van de Dutch Warbow Society en Vereniging van Handboogschutters Attila Oegstgeest en worden er demonstraties verzorgd.
 • Trouwlocatie: Door medewerking van de gemeente Teylingen wordt de Ruïne een officieel huis van de gemeente en kunnen er burgerlijke huwelijken gesloten worden. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de gemeente Teylingen.

© Sanne van de Berg Fotografie - www.sannevdberg-fotografie.nl / www.facebook.com/SannevdBergFotografie

Educatie: Educatie vindt plaats door:

 • De website van de Stichting
 • De bestaande informatieborden in de ruïne;
 • Het tijdvenster (computer) in het Donjon;
 • Voorlichting over het kasteel en zijn bewoners tijdens rondleidingen;
 • Uitvoeren van schoolprojecten zoals het Erfgoedspoor en het Jacobaproject;
 • Het organiseren van middeleeuwse thema-evenementen, zoals onder andere een ridderspektakel, een huurlingenkampement met middeleeuws eten en middeleeuwse kleding, handboogdemonstraties en muziek;

Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting proberen fondsen te werven.