Besteding van gelden

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, legaten, hetgeen door erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten.

De gelden van de Stichting worden geïnvesteerd in de exploitatie van de Ruïne van Teylingen.

PICT5601

De Stichting zal haar vermogen onder andere aanwenden voor de verbetering van;

 • de expositieruimte.
 • de inrichting van het parkeerterrein.
 • het plaatsen van een hekwerk.
 • de uitbreiding van de opslagcapaciteit.
 • het verplaatsen van de kassa.
 • het verplaatsen en uitbreiden van toiletruimtes.
 • het aansluiten van nutsvoorzieningen (elektriciteit, riolering, water en telefoon).
 • het inrichten van een koffiecorner.

Voor de uitvoering zal zoveel mogelijk met vrijwilligers gewerkt worden.

Onderzoek naar de mogelijkheden voor een museum en ontvangstruimte in de oude kaasschuur

Onderzoek naar de mogelijkheden voor een museum en ontvangstruimte in de oude kaasschuur

Toekomstplannen

Naar de toekomst toe wil de Stichting gestalte geven aan de uitvoering van;

 • de aanleg van een middeleeuwse tuin.
 • het herstel van de voorburcht.
 • Museum Teylingen.
 • een ontvangstruimte voor groepen in de kaasschuur.
 • het creëren van een mogelijkheid voor lichte horeca.