De grachten

slotgracht

Een kasteel is meer dan de muren alleen. Van wezenlijk belang voor de defensieve functie van een kasteel waren de omliggende grachten. De oorspronkelijke gracht was bijna twee meter diep. De bodem van de gracht werd gevormd door een zandlaag, waarschijnlijk de voortzetting van de zandopduiking waarop de ringmuur zelf is gefundeerd. Wanneer de gracht is gegraven, is op dit moment niet vast te stellen.

slot2Op basis van oude kaarten en luchtfoto’s kan worden geconstateerd dat Teylingen door meerdere grachten omgeven moet zijn geweest. Daarom is in 2002 in opdracht van de Kastelenstichting Holland en Zeeland en in samenwerking met het Amsterdams Archeologisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam een beperkte boorcampagne uitgevoerd om de exacte omvang van het monument vast te stellen. Gebleken is dat het meervoudige grachtenstelsel rondom de burcht grotendeels in de ondergrond aanwezig is.

slot
In 1960 nog is een stuk van de slotgracht, over een lengte van 44 meter, gedempt. Deze demping heeft plaatsgevonden op verzoek van de eigenaren van het naastgelegen Westerbeek.

Door aankoop van het belendende perceel is er nu de mogelijkheid gerezen om in de toekomst de gedempte grachten weer uit te graven en het terrein in zijn oude vorm te herstellen.

Bron: Bezoekersgids van Teylingen

Zwart/wit foto’s: Stichting Oud Sassenheim

 

<>