De oudste vermelding van Teylingen

De eerste keer dat Teylingen in de oorkonden wordt genoemd is in een lijst met goederen van de Dom te Utrecht. Deze lijst werd waarschijnlijk rond 948 opgesteld.
Verondersteld wordt dat de lijst een opsomming geeft van de bezittingen van de Utrechtse Dom nadat deze ernstig onder de Vikingaanvallen hadden geleden.

Vinkingen plunderen Dorestad.

Vinkingen plunderen Dorestad.
Schoolplaat door J.H. Isings.
Collectie: Museum Dorestad.

Tussen Oegstgeest en Limmen maakt deze lijst melding van een plaats genaamd ‘Taglingi’. Dit Taglingi’ zou later verbasterd zijn tot Teylingen.

Na die ene vermelding in de Utrechtse goederenlijst duurt het tot 1143 voordat de naam Teylingen weer in de bronnen opduikt. Het gaat dan niet om een plaats, maar om een eigennaam, van Gerard van Teylingen om precies te zijn. De Van Teylingens moeten een zeer voorname familie zijn geweest, want ze traden dikwijls op als getuigen van de graaf.

De vermelding van de naam Van Teylingen zegt echter nog niets over de aanwezigheid van een kasteel te Teylingen.

Bron: Bezoekersgids van Teylingen

 

<>