De situering in het landschap

Teylingen lag in een laagte tussen twee oude duinruggen, waar zich nog wel een derde, zeer smalle, duinrug bevond. Op deze derde duinrug werd de ringburcht gebouwd, de voorburcht lag in het veen, ontstaan in de kom tussen de strandwallen. Dit betekende dat de gracht altijd probleemloos met water gevuld was.

De veengebieden waren rijk aan allerhande vogels, en daarom zeer geliefd bij de adel die hier, met havik, sperwer of valk in de hand, op jacht ging.

Het deel van de duinstrook net onder Lisse stond bekend onder de naam Keukenduin omdat het de huishouding op Teylingen van hout en wild voorzag. Hier bevond zich dan ook de Keukenhof.

Hoe anders is de situatie vandaag. Aan één zijde omgeven door bollenvelden en aan de andere zijde ingepakt in de bebouwing, kan het kasteel niet langer van een afstand bewonderd worden. Van het omringende landschap is niets meer intact.

Het bos op de strandwallen werd gekapt in de loop van de Middeleeuwen om ruimte te maken voor bewoning en akkerbouw.

Bron: Bezoekersgids van Teylingen

 

<>