Wat voor toekomst heeft de Ruïne van Teylingen.

De belangrijkste vraag tijdens de Dag van de Ruïne op 10 december jl was: Welke toekomst ziet U voor de Ruïne van Teylingen?

onderhoudswerkzaamheden

Bijna alle bezoekers vonden dat er ‘iets’ met de ruïne moet gebeuren om hem beter bruikbaar en beleefbaar te maken en dus kwamen er velen met hun ideeën en wensen. De gemeente kon naar aanleiding van deze dag aan de slag met een schat aan ideeën en heeft nu vier toekomstmodellen uitgewerkt.

Op woensdag 28 januari organiseerde de gemeente Teylingen een tweede bijeenkomst over de toekomst van de Ruïne van Teylingen. Tijdens deze inloopbijeenkomst heeft de gemeente aan de bezoekers gevraagd om te reageren op de vier toekomstmodellen.

De vier toekomstmodellen zijn heel verschillend in de manier waarop met de ruïne, de omgeving en het gebruik wordt omgegaan:

 1. Heerlijkheid Teylingen
  De ruïne blijft zoals hij nu is, met een zichtbare voorburcht. Er wordt gezorgd voor een betere bescherming tegen verval. De omgeving wordt opgeknapt waardoor hij beter tot zijn recht komt. Dit is het enige model waarbij bijna alle grond reeds eigendom van het rijk is.
 1. Ruïnetuin Teylingen
  De inrit van de ruïne krijgt een nieuwe plek, het gebouw Westerbeek wordt aangekocht en zou een museum- en horecafunctie kunnen krijgen. Er komt een eenvoudig dak op het donjon om verdere schade te beperken en een wenteltrap en een uitzichtplatform. De ruïne wordt in een staat gebracht waarin hij trots in een historische tuin omgeving staat.
 1. Middeleeuwse bouwplaats Teylingen
  De bijzondere geschiedenis van de ruïne wordt langzaam beleefbaar gemaakt door het reconstrueren van het kasteel, de voorburcht en het poortgebouw. Dat gebeurt op een middeleeuwse manier in een historisch bouwproces maar kan jaren duren, interessant voor bezoekers en als “leerplek”.
 1. Kasteel en park Teylingen
  De ruïne wordt omgevormd tot middeleeuws kasteel met een hedendaagse functie. Met ruimte voor nieuwe functies als woningen, congresruimte en een “zorglandgoed”, zelfvoorzienend maar met respect voor 800 jaar geschiedenis.

Promotie film Gemeente Teylingen

De reacties van bewoners en ondernemers worden nu verwerkt in de verschillende modellen. Daarna bundelt de gemeente alles tot één advies met een reeks van toekomst mogelijkheden voor de ruïne. Een advies van bewoners en ondernemers van Teylingen.

Dit advies biedt de gemeente, na bespreking in de gemeenteraad, aan aan de Provincie Zuid-Holland, het Rijksvastgoedbedrijf en de Nationale Monumentenorganisatie, de toekomstige eigenaar. Zodat zij weten welke toekomstmogelijkheden Teylingen voor ogen heeft.

Bron: Persbericht Gemeente Teylingen/16 januari 2015