Notitie Oordeelsvorming Ruïne van Teylingen

Commissie Welzijn vergaderd op maandag 8 april 2019 van 20:00 tot 23:00
Locatie: Raadzaal, Bestuurscentrum Voorhout

Het 8e punt van de agenda gaat over de
Notitie Oordeelsvorming Ruïne van Teylingen – maart 2019

De reacties uit het participatieproces, de wensen en het beleid zoals vastgesteld door de gemeenteraad en de wensen en uitgangspunten van de eigenaar, de Stichting Monumenten Bezit, zijn een belangrijke bron geweest om te komen tot de volgende backbone (ruggengraat) van het project:
1. het concept tuin of tuinen als uitgangspunt
2. doelgroep: de eigen inwoners, de regio-recreant en de nationale toerist
3. doel: jaarrond cultureel en toeristisch aanbod met de Ruïne als voorbeeld

Dwars over deze backbone heen zijn er, op andere thema’s, nog keuzes te maken.
Omdat deze thema’s minder eenduidig uit het voortraject naar voren zijn gekomen, worden deze voorgelegd bij wijze van scenario-keuzes.
Het gaat hierbij om de volgende thema’s:
• Schaalgrootte;
• Infrastructuur: parkeren en ontsluiting;
• Educatie / Informatie (museum functie);
• Evenementen;
• Horeca;
• Donjon & ringburcht.

Het volledige document is hier te downloaden:
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Teylingen&id=2e0b5993-e281-4377-99f6-3cd932dfd581