Help Kasteel Teylingen aan een evenemententerrein

Onze stichting verzorgt het beheer van kasteel Teylingen te Voorhout. Naast het, op reguliere tijden, openstellen voor bezoek verzorgen wij, schoolprojecten (ontwikkeld door Erfgoedhuis Zuid-Holland) en rondleidingen op aanvraag. Ook zijn we een trouwlocatie geworden. Daarnaast ontplooien wij middeleeuws getinte evenementen en mogen verschillende handboogschietverenigingen ons terrein en het naastgelegen weiland gebruiken voor het beoefenen van hun sport/hobby. Dit alles ten gunste van het laten beleven van het cultureel erfgoed.

Help Stichting Beheer Teylingen aan een evenementen terrein?

Vanuit het belang van het “laten beleven” van het cultureel erfgoed zijn we al meerdere jaren in gesprek met gemeente, provincie en Rijksgebouwendienst over planontwikkeling rondom het kasteel. Naar aanleiding hiervan heeft gemeente Teylingen in 2014/2015 een participatieronde gedaan met de burgers. Dit wordt meegenomen in de verdere toekomstplannen omtrent kasteel Teylingen.

Belegering 1

In verband met ruimtegebrek kregen wij tot 2016 ook de medewerking van grondeigenaren rondom het kasteel. Echter dit is verleden tijd. Het weiland (8055 m²) naast het kasteel is nu te koop aangeboden. Omdat we niet weten wat een nieuwe eigenaar met het land zou willen gaan doen, zouden we het graag door aankoop zeker willen stellen. De gelden voor de aankoop willen we verwerven middels een crowdfundingsactie.

Niet alleen willen we de ruimte gebruiken voor evenementen en handboogschieten. Het is deels, door de vermoedelijke aanwezigheid van funderingen, ook monumentale grond. Hier lagen in ieder geval een deel van de tweede slotgracht en de middeleeuwse tuin. Door het verwerven van deze grond kunnen wij een bijdrage leveren voor de toekomst en de verdere ontwikkeling van de kasteelbiotoop.

Wilt u ons daarbij helpen? Ga naar: Help ons het weiland te veroveren!12998412_1001663266587325_6020380450964391538_o-custom

Onze stichting, opgericht op 18 juni 2013, heeft een culturele ANBI-status. Het RSIN is 852906584.

Bron: SBKT/25 juli 2016