Rijk stoot Kasteel Teylingen af

Eenendertig monumenten, waaronder het kasteel Teylingen, gaan van het Rijk over naar de Nationale Monumentenorganisatie (NMo). De monumentale kastelen, ruïnes, huizen, kerken, praalgraven en gedenknaalden moeten goed bewaard en beheerd worden, maar is dit geen taak voor de Rijksoverheid. De NMO zal deze voortaan onderhouden en beheren.

NaaldDit staat in een brief die minister Blok (Wonen en Rijksdienst) op 18 december 2014 aan de Tweede Kamer heeft gezonden.

De panden en objecten die de NMo overneemt zijn van oudsher in eigendom van het Rijk. Ze hebben voor het Rijk echter geen functie. Het Rijksvastgoedbedrijf moet volgens Minister Blok alleen panden beheren die het Rijk echt nodig heeft, zoals kazernes, gevangenissen en kantoren voor rijksambtenaren.

De overdracht van de panden en objecten is volgens Minister Blok geen bezuiniging, de NMO krijgt eenmalig 61 miljoen voor het toekomstige onderhoud en beheer van de monumenten en voor achterstallig onderhoud 2 miljoen. Tot nu toe kostte het beheer van de objecten rond de 5 miljoen euro per jaar. Dat hoeft het Rijk na de overdracht niet meer uit te geven.

De NMo kan uit het fonds van 61 miljoen alle panden onderhouden of exploiteren. Door de inzet van vrijwilligers en gebruik te maken van andere geldbronnen zou de NMO dat efficiënter moeten kunnen doen dan het Rijk.

Het gaat, naast kasteel Teylingen, om bijvoorbeeld de kasteelruïnes Brederode in Santpoort, Jacobaburcht te Oostvoorne, de kastelen De Assumburg te Heemskerk en Radboud te Medemblik maar ook de vesting Naarden.

006

Zie hier voor de complete lijst.

Of er een rol voor de Stichting Beheer Kasteel Teylingen na 2015 is, is op dit moment nog niet bekend. Dit moet later duidelijk worden na overleg met de NMo. Wij hopen in ieder geval van wel.

Bron: www.Rijksoverheid.nl/20 december 2014