Een toekomst voor de Ruïne (III)

Het college van de gemeente Teylingen heeft met belangstelling kennisgenomen van de uitkomsten van het participatietraject rond de Ruïne van Teylingen. Wethouder Kees van Velzen zegt hierover: “Uit het participatietraject blijkt dat veel inwoners en ondernemers een sterke verbondenheid met de Ruïne voelen. De opkomst bij de bijeenkomsten was groot en we hebben daar heel veel ideeën opgehaald. Ideeën waarmee we de toekomst van de ruïne vorm kunnen geven”.  Het resultaat is een rapport waarin vier modellen voor de toekomst van de Ruïne van Teylingen zijn opgenomen.

maquette2

De uitkomsten

De met bewoners en ondernemers ontwikkelde toekomstmodellen zijn heel verschillend in de manier waarop met de ruïne, de omgeving en het gebruik ervan wordt omgegaan. In het kort:

  1. Heerlijkheid Teylingen

De ruïne verandert niet en krijgt een betere bescherming tegen verval.  De omgeving wordt opgeknapt waardoor de ruïne beter tot zijn recht komt.

  1. Ruïnetuin Teylingen

De ruïne komt in een historische tuinomgeving te staan. Vanuit een uitzichtplateau ontstaat zicht op de duinen. Er komt een museum en er is ruimte voor een passende horecaonderneming.

  1. Middeleeuwse bouwplaats Teylingen

De bijzondere geschiedenis van de ruïne wordt beleefbaar gemaakt door de burcht en de voorburcht te reconstrueren. Dat gebeurt met een langdurig historisch bouwproces.

  1. Kasteel en congrespark Teylingen

De ruïne wordt onderdeel van een weelderig kasteelpark. In het kasteelpark is ruimte voor functies als horeca of verblijfsaccommodatie. Het kasteel wordt geconserveerd met daarbinnen ruimte voor moderne faciliteiten.

 

Voorkeur college

Het college vindt het belangrijk dat de monumentale waarde van de ringburcht behouden blijft. Dat wil zeggen dat de functies die uiteindelijk een plaats krijgen in een gereconstrueerde ruïne moeten passen bij deze monumentale waarde. De ruïne in de huidige staat laten is voor het college geen optie. De bereikbaarheid, zichtbaarheid en toegankelijkheid moeten vergroot worden. Het college ziet graag dat het terrein rond de ruïne openbaar toegankelijk wordt, wandel- en fietsroutes in de regio leiden straks langs de ruïne.

Deze toekomstscenario’s zijn echter niet op korte termijn te realiseren. Het college is dan ook voorstander van een groeiscenario. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van een bouwscenario zoals in model 3. De uiteindelijke keuze van een model is afhankelijk van fondsen en investeerders.

Betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij verdere planvorming, maar ook bij uitvoering van de plannen is voor het college een randvoorwaarde.

 

Het vervolg

Het college informeert de raad van de gemeente Teylingen over de uitkomsten van het participatietraject en de uitgangspunten voor het vervolg. In de commissie BFT van de gemeenteraad worden de uitkomsten besproken. Vervolgens gaat het college in gesprek met de Nationale Monumenten Organisatie (NMo) over de toekomst van de Ruïne van Teylingen op basis van de uitkomsten van het participatietraject. Het college is bereid de NMo actief te ondersteunen bij het zoeken naar fondsen en het faciliteren van gesprekken met andere overheden en lokale ondernemers/investeerders.

Bron: Persbericht Gemeente Teylingen / 24 maart 2015