ANBI status voor Stichting Beheer Kasteel Teylingen

Logo SBKT (Small)Stichting Beheer Kasteel Teylingen heeft onlangs de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instellingen) verworven.

Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden moet uit de regelgeving, zoals de statuten, reglement of beleidsplan en de feitelijke werkzaamheid, van de instelling blijken dat de instelling geen winstoogmerk heeft.

Het hebben van de ANBI status betekent onder meer dat er geen erf- of schenkbelasting hoeft te worden betaald over een schenking of nalatenschap.

Bron: SBKT/8 mei 2014